top of page

Vores bankforbindelse: Danske Bank 1551 - 3083365

Husk på indbetalinger at anføre adresse + navn. Eksempelvis: "E55 - Koch" (Koch på Elmehøjvej 55)

Containers: Johs. Sørensen & Sønner, 86 24 12 88

Gartner: Tilgår

I tilfælde af pludselig og ufremkommelig sne kontaktes en af bestyrelsens områdeansvarlige. Hvis disse ikke er at træffe kan Entreprenør Ole Mikkelsen kontaktes på 86 93 78 77 eller link

Fejl på gadebelysningen kan rapporteres direkte til Østjysk Energi på dette link

bottom of page